Umowa pożyczki z własną spółką z o.o.

Jakich formalności należy dopełnić, aby pożyczyć własnej spółce z o.o. pieniądze na okazyjny zakup, zatrudnienie pracownika lub po prostu na dalszą działalność? O tym w dzisiejszym artykule.

Zawarcie umowy pożyczki z własną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością to prosty sposób na szybkie i tanie „włożenie” pieniędzy do spółki. Jednak zawierając umowę pożyczki ze spółką z o.o., w której jesteś jedynym członkiem zarządu i zarazem jednym z kilku wspólników musisz zwrócić uwagę na kilka formalności.Przede wszystkim nie możesz zawrzeć umowy sam ze sobą tzn. reprezentując samego siebie jako pożyczkodawca oraz spółkę jako pożyczkobiorcę. Aby skutecznie zawrzeć umowę pożyczki z własną spółką należy zwołać zgromadzenie wspólników i podjąć uchwałę dotyczącą ustanowienia pełnomocnika.

Następnie, pełnomocnik np. będący którymś z pozostałych wspólników w imieniu spółki podpisze z Tobą umowę pożyczki.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
Art. 210. § 1. W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.
(...)
§ 2. W przypadku gdy wspólnik, o którym mowa w art. 173 § 1, jest zarazem jedynym członkiem zarządu, przepisu § 1 nie stosuje się. Czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego.

Jeśli jednak jesteś jedynym wspólnikiem i zarazem jedynym członkiem zarządu, wówczas zgodnie z art. 210 §2 KSH będziesz musiał udać się do notariusza. Aby uniknąć kosztowych wizyt u rejenta w przyszłości może warto byłoby wprowadzić do spółki kogoś z rodziny, kto obejmie jeden lub dwa udziały?

Zwolnienie z podatku PCC

Pożyczki udzielone przez wspólnika spółce z o.o., podobnie jak w przypadku pożyczek pośród członków najbliższej rodziny, są zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
Art. 9. Zwalnia się od podatku następujące czynności cywilnoprawne: (...)
10) pożyczki udzielane: (...)
i) przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej;

Co więcej, ani wspólnik, ani spółka nie musi ich zgłaszać w urzędzie skarbowym. W końcu i tak spółka prowadzi pełną księgowość, do tego składa coroczne sprawozdania finansowe.


Zainteresował Cię ten artykuł?