Raport o korzystaniu ze środowiska za 2016 rok

Dziś mija termin składania raportu o korzystaniu ze środowiska za 2016 rok. Jednak od 2017 roku drobni przedsiębiorcy, którzy nie dobili do minimum 100 zł opłaty za którykolwiek z rodzajów korzystania ze środowiska nie muszą składać raportu, ani tym bardziej nic płacić.

W poprzednich latach wszyscy przedsiębiorcy byli zobowiązani do składania raportów o korzystaniu ze środowiska lub oświadczeń o nie korzystaniu ze środowiska. Od 2017 roku to się zmieniło.

Dobra zmiana nastąpiła dzięki wejściu w życie Ustawy z nocy 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2017 r. prawdopodobnie obowiązuje przegłosowana 16.12.2016 r. o godz. 22:28 na spotkaniu posłów PiSu w Sali Kolumnowej nowelizacja art. 289 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Prawo ochrony środowiska:
Art. 289. 1.27) Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.

Jako że zmiana została ogłoszona w dzienniku ustaw, to można założyć, że będzie stosowana przez urzędy marszałkowskie.

Podsumowanie

Jeśli tak jak większość przedsiębiorców nie prowadzisz działalności znacznie oddziałującej na środowisko, to od tego roku nie musisz składać raportu. Co prawda gros zobowiązanych osób i tak nie przekazywało wydruku ze stosem tabelek do urzędów marszałkowskich, ale nawet tak drobna zmiana ułatwi niektórym firmom funkcjonowanie i ograniczy zbędną biurokrację.


Zainteresował Cię ten artykuł?