Jak napisać list motywacyjny?

Po co tworzy się list motywacyjny? Dlaczego pracodawcy wciąż oczekują pisania listów motywacyjnych? Czy ktoś je w ogóle czyta?

W niektórych firmach kandydaci proszeni są o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego. O ile zrozumiała jest konieczność przesłania życiorysu zawodowego, o tyle wymóg dotyczący listu motywacyjnego rzadko traktowany jest jako coś racjonalnego. Wiele osób starających się o pracę ma wątpliwości (i słusznie) czy ktoś w ogóle czyta wypracowania napisane przez kandydatów.

Na co zwraca uwagę osoba prowadząca rekrutację? Do czego jest jej potrzebny list motywacyjny napisany przez osobę zainteresowaną danym stanowiskiem? O tym w dzisiejszym artykule. Na końcu znajdziesz także przykład listu motywacyjnego, który możesz wykorzystać do własnych celów.

Wstęp

W ciągu ostatnich kilkunastu lat uczestniczyłem w kilkuset procesach rekrutacyjnych. Przejrzałem setki CV oraz przeczytałem dziesiątki listów motywacyjnych. Część z nich wywołała moje zdziwienie, podobnie jak i innych osób będących członkami zespołów uczestniczących w procesie zatrudnienia.

Rozmawiałem z osobami z działów kadr międzynarodowych korporacji, agencji pośrednictwa pracy oraz innymi przedsiębiorcami. Wiele osób mających na co dzień do czynienia z procesem rekrutacji zetknęło się osobami niespełniającymi praktycznie żadnych wymogów stawianych w ogłoszeniu, kandydatami którzy zapomnieli, że kilka dni wcześniej wysłali CV oraz osobami które nie wiedziały co zawiera ich list motywacyjny.

W związku z tym w dalszej części wpisu postaram się wyjaśnić czym dla rekrutera jest list motywacyjny i na co zwrócić uwagę zarówno sporządzając dokument jako kandydat, jak i czytając doręczone pismo jako rekruter.

Po co pisze się list motywacyjny?

List motywacyjny to dokument, którego głównym zadaniem jest zachęcenie potencjalnego pracodawcy do zaproszenia Cię na rozmowę kwalifikacyjną. W związku z tym należy poświęcić trochę czasu na jego napisanie. Raczej nie należy korzystać z gotowców znalezionych w sieci, ponieważ list motywacyjny, podobnie jak CV, ma na celu zweryfikowanie, że dany kandydat spełnia wymagania oraz czy warto zaprosić daną osobę na rozmowę kwalifikacyjną. Przy okazji można wstępnie sprawdzić zdolności językowe kandydata, tj. czy umie sklecić sensowną wypowiedź w formie pisemnej. Czasem można również ocenić umiejętność obsługi edytora tekstu (jeśli list został przekazany w wersji elektronicznej) lub znajomość języka obcego (gdy list motywacyjny jest sporządzony w obcym języku). Istnieje duża szansa, że korzystając z jakiegoś gotowca okaże się, że treść jest zbyt ogólna, niedopasowana do konkretnego ogłoszenia. Tekst może być źle sformatowany lub zawierać błędy.

Jak napisać list motywacyjny?

List motywacyjny może być napisany w formie odpowiedzi na konkretne ogłoszenie i zawierać wyjaśnienie, dlaczego to właśnie Ty powinieneś zostać zatrudniony na danym stanowisku tj. dlaczego Twoje kwalifikacje przyniosą danej firmie lub instytucji największe korzyści.

W liście możesz również umieścić informacje o motywach Tobą kierujących. Jednak nie powinieneś pisać wyłącznie o korzyściach, jakie Tobie przyniesie ewentualna współpraca (to pracodawca powinien w ofercie lub na rozmowie kwalifikacyjnej zachęcić Cię do nawiązania współpracy), a raczej skupić się na wymienieniu korzyści, które uzyska druga strona. Postaraj zaprezentować swoje kwalifikacje i doświadczenie z jak najlepszej strony. Pisząc list masz szansę zainteresować czytającego swoimi umiejętności oraz skłonić do zaproszenia na rozmowę, aby w jej trakcie przedstawić swoje osiągnięcia.

Nagłówek

List motywacyjny jak każdy list powinien zawierać informacje o nadawcy i adresacie oraz datę sporządzenia. W prawym górnym rogu umieść miejscowość i datę np. Warszawa, 28.04.2020 r.

Po lewej stronie swoje dane adresowe (adres do korespondencji). Po prawej stronie adres osoby, firmy lub instytucji, do której kierujesz list.

Rozpoczęcie

List rozpocznij od zwrotu Szanowni Państwo (Szanowna Pani/Panie), a następnie wyjaśnij, w jakiej sprawie piszesz (tzn. w sprawie ogłoszenia o pracę), np.

W związku z ogłoszeniem o rekrutacji na stanowisko Nazwa Stanowiska zamieszczonym na stronie internetowej firmy/portalu ogłoszeniowym praca.pl chciał(a)bym zaproponować swoją kandydaturę na to stanowisko.

Rozwinięcie

Wyjaśnij, dlaczego uważasz, że Twoja kandydatura jest odpowiednia. Możesz po prostu napisać, że wydaje Ci się, iż spełniasz wymagania stawiane w ogłoszeniu i krótko wyjaśnić dlaczego tak jest.

Jeśli nie wiesz w jaki sposób rozwinąć swoją wypowiedź, to sięgnij do ogłoszenia i listy wymagań. Skopiuj listę do edytora tekstu, a następnie odnieś się do każdego elementu z listy wymagań.

Zakończenie

List możesz zakończyć zwrotem zachęcającym do kontaktu, np.

Jeśli są Państwo zainteresowani moją kandydaturą, wówczas proszę o kontakt celem ustalenia terminu ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Z poważaniem,
Imię Nazwisko

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W liście motywacyjnym możesz również umieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, gdyż pomimo tego, że przez sam fakt wysłania dokumentów w związku z wolnym wakatem spełnione zostały przesłanki wymienione w art. 23. ust 1. pkt 2 i 3 “Ustawy o ochronie danych osobowych” oraz  art. 221 §1. “Kodeksu pracy”, to wielu pracodawców wymaga umieszczenia poniższej formułki:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. nr 2018 poz. 1000).

Jeśli wysyłasz CV i list motywacyjny za granicę, wówczas prawdopodobnie żadnej zgody nie będziesz musiał zamieszczać.

Dodatkowe uwagi

Pisząc list staraj się nie wchodzić w czyjeś kompetencje lub używać daleko idących stwierdzeń w stylu “Uważam, że moja kandydatura jest najlepsza na to stanowisko”, gdyż istnieje mała szansa, że znasz kompetencje pozostałych kandydatów i jesteś w stanie z całą pewnością stwierdzić, kto jest najlepszym kandydatem.

Przykład listu motywacyjnego

list motywacyjny


Pobierz darmowy przykład listu motywacyjnego


Podsumowanie

List motywacyjny to skuteczne narzędzie pozwalające na odsianie kandydatur niespełniających wymagań, osób aplikujących gdzie popadnie oraz nie potrafiących sporządzić krótkiej wypowiedzi w formie pisemnej.

Z drugiej strony dokument ten często wymagany jest na stanowiskach, gdzie nie ma to najmniejszego sensu. Zdarza się, że listów motywacyjnych kandydatów nikt nie czyta, co świadczy o braku szacunku do osób starających się o pracę, ewentualnie o chaosie w kwestiach organizacyjnych np. ktoś skopiował wymagania z jakiegoś innego stanowiska i umieścił w nowym ogłoszeniu.

W związku z powyższym, jeśli jesteś osobą mającą wpływ na proces rekrutacji, wówczas zweryfikuj czy list motywacyjny jest rzeczywiście potrzebny, a jeśli jest, to idąc na rozmowę z kandydatem zapoznaj się z jego treścią. Jeśli jesteś kandydatem, wówczas postaraj, aby Twoja pisemna wypowiedź miała sens, była poprawna gramatycznie, stylistycznie oraz nie zawierała błędów ortograficznych. Takie podstawowe przygotowanie pozwoli Ci wyróżnić się wśród innych kandydatów.


Zainteresował Cię ten artykuł?

Jeśli masz jakieś uwagi lub chciałbyś podzielić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami, wówczas zapraszam do komentowania. Możesz także udostępnić niniejszy artykuł swoim znajomym na Facebooku lub Twitterze.