IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Czym jest Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego? Jak zmniejszyć obciążenia podatkowe z użyciem IKZE? Czy warto oszczędzać na rachunku emerytalnym? Czy pieniądze zgromadzone na IKZE są bezpieczne?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to forma oszczędzania na emeryturę powiązana z ulgami podatkowymi. KNF podaje, że już ponad 597 tys. osób posiada rachunki IKZE, na których zgromadzono ponad 621 mln zł. Tylko w 2015 roku zostało otwartych prawie 92 tys. nowych rachunków.

Tabela. Informacje liczbowe o IKZE w 2015 r.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego. Dane ze sprawozdań dot. IKZE

Warto poświęcić chwilę czasu na zapoznanie się z tym instrumentem finansowym i potraktować konto IKZE jako jeden z elementów długoterminowego planowania zobowiązań podatkowych.

Optymalizacja podatkowa

Konto IKZE do optymalizacji podatkowej można wykorzystać dwojako: długoterminowo, w przeciągu wielu lat lub krótkoterminowo (rok-dwa).

Długoterminowe oszczędności podatkowe

Optymalizacja długoterminowa polega na wpłacaniu oszczędności na konto emerytalne i odliczaniu sumy wpłat w danym roku od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu podatkowym. Jeśli pracujesz na etacie, prowadzisz działalność gospodarczą lub pobierasz wynagrodzenie z tytułu zarządzania spółką kapitałową i jesteś w 32% progu, wówczas w 2016 roku możesz wpłacić na konto IKZE 4866 zł, a następnie kwotę tę odliczyć od dochodu. W takiej sytuacji na podatku zaoszczędzisz 1557 zł rocznie (32% od 4866 zł).

Oczywiście nie wszyscy płacą 32% podatku. W przypadku osób fizycznych zarabiających mniej oszczędność będzie znacznie mniejsza – od 0% u osób nie osiągających opodatkowanych w Polsce dochodów, poprzez ryczałtowców tj. 3% (prowadzących warzywniak), 5,5% (budowlańcy), 8,5% (wynajmujący mieszkania), 17% (programiści), 20% (tłumacze, lekarze), osoby będące na 19% podatku liniowym (wspólnicy spółek komandytowych, osoby prowadzące indywidualną pozarolniczą działalność gospodarczą), po rozliczających się na zasadach ogólnych w pierwszym 18% progu podatkowym. Jak widać powyżej oszczędność maksymalnie 1557 zł w ciągu roku nie jest duża. Jednak z każdym rokiem kwota, którą możesz przeznaczyć na emeryturę i jednocześnie skorzystać z ulgi rośnie.

Należy mieć również na uwadze konieczność zapłaty 10% podatku ryczałtowego w momencie wypłaty środków po osiągnięciu przez oszczędzającego wieku 65 lat.

O szczegółach związanych z Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego możesz poczytać na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej oszczędzaniu na emeryturę.

Krótkoterminowe oszczędności podatkowe

IKZE można także wykorzystać do krótkoterminowych oszczędności. Jeśli w danym roku płacisz 32% podatku, a wiesz że w następnym będziesz płacił mniej (np. będziesz rozliczać się wspólnie z małżonkiem, zwolnisz się z pracy aby napisać doktorat) wówczas w jednym roku możesz wpłacić pieniądze i odliczyć je od podatku, a w następnym zlikwidować konto i pieniądze wypłacić. Wypłata taka zostanie doliczona do podstawy opodatkowania w nowym roku jako dochód. Jeśli w 2016 założysz konto będąc w drugim progu (32%), a w 2017 wypłacisz pieniądze płacąc podatek 18% np. po ślubie zdecydujesz się wspólnie rozliczać z mniej zarabiającym małżonkiem wówczas oszczędzisz 14% (32%-18%), czyli 681 złotych.
Należy mieć jednak na uwadze ewentualne opłaty wymienione w tabeli opłat i prowizji instytucji prowadzącej rachunek za przedwczesną wypłatę środków w ciągu pierwszego roku prowadzenia konta. Aby ich uniknąć musisz odczekać 12 miesięcy od momentu otwarcia konta i dopiero zlecić wypłatę środków np. otworzyć konto IKZE w styczniu danego roku, wpłacić pieniądze w grudniu tego samego roku, a wypłacić w lutym kolejnego roku, czyli po upływie 12 miesięcy od momentu zawarcia umowy (ale tylko 3 miesiące od wpłaty).

Bezpieczeństwo środków zgromadzonych na IKZE

Środki zgromadzone na IKZE, w przeciwieństwie do pieniędzy w OFE, traktowane są jak oszczędności osób fizycznych. Zgodnie z ustawą o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego rachunki IKZE prowadzone są na zasadach określonych w przepisach właściwych dla rachunków i rejestrów, czyli tak jak rachunki bankowe, maklerskie, czy funduszy inwestycyjnych. Zgodnie z ustawą o IKE i IKZE nałożone zostały na te rachunki dodatkowe ograniczenia określające m.in. limit wpłat, moment wypłaty, sposób transferu środków itd., tak aby zgromadzone środki miały charakter oszczędności na emeryturę.

Oczywiście ustawa zawsze może się zmienić, a oszczędności mogą zmienić swój charakter i podobnie jak pieniądze z OFE przekształcić się na zapis w systemie komputerowym ZUS-u lub przybrać formę ośmiorniczek lub innych owoców morza na stołach rządzących. Jednak tak może stać się również ze środkami zgromadzonymi na zwykłych rachunkach bankowych, jak to było na Cyprze w 2013 r., czy w Polsce w 1950 roku.

Na chwilę obecną należy założyć, że Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego jest bezpieczne jak każdy inny rachunek (środki można wypłacić lub zapisać spadkobiercom) i w związku z tym warto skorzystać z ulg podatkowych oferowanych przez państwo.

Oferta rynkowa

Z roku na rok oferta rynkowa się zmienia. Kolejne banki wprowadzają konta oszczędnościowe w formie IKZE, a więc wpłaty na konto można odliczyć od dochodu, a od odsetek nie jest pobierany podatek Belki. Coraz więcej biur maklerskich umożliwia zakup akcji, obligacji i innych instrumentów na giełdzie w Polsce (niektóre również za granicą) w ramach rachunku emerytalnego. Dostępna jest również bogata oferta funduszy inwestycyjnych.

Rachunek oszczędnościowy w banku

Konto IKZE w formie rachunku oszczędnościowego wydaje się być korzystnym rozwiązaniem ze względu na swoją elastyczność i bardzo niskie ryzyko. Opłaty za prowadzenie takich rachunków nie są wysokie. Możliwe jest również wypłacenie zgromadzonych środków przed osiągnięciem wieku 65 lat w przypadku sytuacji awaryjnej. Należy mieć na uwadze, że podobnie jak z IKZE w każdej innej formie wiąże się to z koniecznością zapłaty podatku według skali podatkowej.

Wadą tego rozwiązania jest niskie oprocentowanie wkładu. W ING Banku Sląskim S.A. oprocentowanie rachunku to obecnie 1% w skali roku. Zaletą, że w związku z tym, iż jest to konto emerytalne, to podatek Belki nie jest pobierany oraz fakt, że konto można otworzyć zamawiając kuriera przez Internet. W tym przypadku najpierw należy otworzyć rachunek oszczędnościowy w ING Banku Sląskim S.A., a po podpisaniu umowy wyklikać konto IKZE.

Rachunek oszczędnościowy w banku spółdzielczym

Wiele banków spółdzielczych oferuje lepiej oprocentowane rachunki. Wadą trzymania oszczędności w bankach spółdzielczych jest słabo rozwinięta sieć placówek, gdzie można otworzyć konto emerytalne, wyższe opłaty za prowadzenie i operacje na koncie oraz ryzyko natrafienia na bank spółdzielczy, który jest źle zarządzany (patrz upadłość SK Banku).

Rachunek maklerski

Osoby oczekujące wyższych stop zwrotu z inwestycji, ale jednocześnie godzące się ponieść ryzyko mogą skorzystać z oferty biur maklerskich, w których można dokonać zakupów akcji, obligacji i instrumentów pochodnych.

Fundusze inwestycyjne, dobrowolne fundusze emerytalne i zakłady ubezpieczeń

Pośrednią opcją pomiędzy rachunkiem bankowym a maklerskim stanowią fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz instrumenty finansowe opakowane w polisy. Jednak decydując się na jedną z takich form należy wziąć pod uwagę wysokie koszty opłat i różnorakich prowizji. Elastyczność tych rozwiązań jest również ograniczona.

Lista instytucji finansowych prowadzących IKZE

Wybierając instytucję prowadzącą rachunek IKZE można skorzystać z rozwiązania dostosowanego do własnych potrzeb np. otwierając rachunek oszczędnościowy w wybranym banku w formie konta emerytalnego można zapobiec konieczności dokonywania systematycznych wpłat w okresach utraty źródła dochodów oraz zapewnić sobie możliwość dokonania w miarę szybkiej wypłaty zgromadzonych pieniędzy bez ponoszenia dodatkowych opłat w sytuacjach kryzysowych.

Poniżej znajdziesz przygotowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego listę instytucji finansowych prowadzących IKZE według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

BANKI:

1. ING Bank Śląski S.A.
2. Banki spółdzielcze zrzeszone w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
3. Banki spółdzielcze zrzeszone w SGB Bank S.A.

PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ:

1. Dom Maklerski BDM S.A.
2. Dom Maklerski BOŚ S.A.
3. Dom Maklerski Banku BPS S.A.
4. Dom Maklerski mBanku S.A.
5. Millenium Dom Maklerski S.A.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OTWARTE ZARZĄDZANE PRZEZ TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH:

1. ALTUS TFI S.A. (do 31 05.2015 r. TFI SKOK S.A.)
2. BPH TFI S.A.
3. KBC TFI S.A.
4. Legg Mason TFI S.A.
5. MetLife TFI S.A.
6. NN Investment Partners TFI S.A. (do 20.07. 2015 r. ING TFI S.A.)
7. Open Finance TFI S.A. (IKZE od II półrocza 2015 r.)
8. Pioneer Pekao TFI S.A.
9. PKO TFI S.A.
10. SKARBIEC TFI S.A.
11. TFI Allianz Polska S.A.
12. TFI BGŻ BNP Paribas S.A. (do 12.07.2015 r. TFI BNP Paribas Polska S.A.)
13. Union Investment TFI S.A.

DOBROWOLNE FUNDUSZE EMERYTALNE ZARZĄDZANE PRZEZ POWSZECHNE TOWARZYSTWA EMERYTALNE:

1. PTE Allianz Polska S.A.
2. MetLife PTE S.A.
3. Generali PTE S.A.
4. Nationale-Nederlanden PTE S.A. (do 19.07.2015 r. ING PTE S.A.)
5. Nordea PTE S.A.
6. Pekao Pioneer PTE S.A.
7. PKO BP BANKOWY PTE S.A.
8. Pocztylion-Arka PTE S.A.
9. PTE PZU SA

ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE:

1. AVIVA TUnŻ S.A.
2. AXA Życie TU S.A.
3. Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group
4. Generali Życie TU S.A.
5. Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. (do 19.07.2015 r. ING TUnŻ Polska S.A.)
6. Pramerica Życie TUiR S.A.
7. PZU Życie SA

Aktualną listę podmiotów prowadzących IKZE możesz znaleźć na stronie internetowej KNF.

Rozliczenie IKZE w PIT

Odliczenia od dochodu środków przeznaczonych na oszczędności emerytalne dokonuje się poprzez wypełnienie rubryki nr 7 w części B załącznika PIT/O dołączonego do głównego zeznania podatkowego PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

PIT/O IKZE

Aby dopełnić formalności należy przez kolejnych pięć lat należy trzymać potwierdzenia przelewów oraz umowę o prowadzenie IKZE, aby móc przedstawić potrzebne dokumenty w przypadku kontroli z urzędu skarbowego.

Podsumowanie

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to wygodne narzędzie pozwalające na zwiększenie poziomu oszczędności dzięki uniknięciu opodatkowania części dochodów w trakcie całej kariery zawodowej. IKZE pozwala na zaoszczędzenie nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych na podatku dochodowym i podatku Belki (od zysków kapitałowych) w okresie aktywności zawodowej i przeznaczenie tych pieniędzy na wydatki na emeryturze.


Zainteresował Cię ten artykuł?

Jeśli chciałbyś podzielić się swoją opinią na temat IKZE, to zapraszam do dodania komentarza. Możesz również udostępnić niniejszy artykuł swoim znajomym na Facebooku lub Twitterze.