IKZE 2016

Limit wpłat na IKZE w 2016 roku wynosi 4866 zł. W porównaniu z 2015 rokiem oferta rachunków Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego specjalnie się nie zmieniła. Wciąż można odliczać wpłaty na IKZE od podstawy opodatkowania.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to sposób na oszczędzanie na emeryturę powiązany z ulgami podatkowymi. Od końca 2015 roku do 30.06.2016 r. zostało otwartych ponad 26 tys. nowych rachunków, co oznacza że w sumie już prawie 614 tys. osób oszczędza w ten sposób. Zgromadzone środki osiągnęły poziom 764 mln zł (wzrost o ok. 142 miliony złotych w ciągu pół roku).

Tabela. Informacje liczbowe o rynku IKZE za I półrocze 2016 r.

Informacje liczbowe o rynku IKZE za I półrocze 2016 r.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego. Dane ze sprawozdań dot. IKZE

Lista instytucji finansowych prowadzących IKZE w 2016 roku

Obecna oferta i lista instytucji prowadzących IKZE praktycznie jest identyczna jak w zeszłym roku. Poza przejęciem funduszu Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. nie doszło do większych zmian.

BANKI:

1. ING Bank Śląski S.A.
2. Banki spółdzielcze zrzeszone w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
3. Banki spółdzielcze zrzeszone w SGB Bank S.A.

PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ:

1. Dom Maklerski BDM S.A.
2. Dom Maklerski BOŚ S.A.
3. Dom Maklerski Banku BPS S.A.
4. Dom Maklerski mBanku S.A.
5. Millenium Dom Maklerski S.A.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OTWARTE ZARZĄDZANE PRZEZ TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH:

1. ALTUS TFI S.A. (do 31 05.2015 r. TFI SKOK S.A.)
2. BPH TFI S.A.
3. KBC TFI S.A.
4. Legg Mason TFI S.A.
5. MetLife TFI S.A.
6. NN Investment Partners TFI S.A. (do 20.07. 2015 r. ING TFI S.A.)
7. Open Finance TFI S.A. (IKZE od II półrocza 2015 r.)
8. Pioneer Pekao TFI S.A.
9. PKO TFI S.A.
10. SKARBIEC TFI S.A.
11. TFI Allianz Polska S.A.
12. TFI BGŻ BNP Paribas S.A. (do 12.07.2015 r. TFI BNP Paribas Polska S.A.)
13. Union Investment TFI S.A.

DOBROWOLNE FUNDUSZE EMERYTALNE ZARZĄDZANE PRZEZ POWSZECHNE TOWARZYSTWA EMERYTALNE:

1. PTE Allianz Polska S.A.
2. MetLife PTE S.A.
3. Generali PTE S.A.
4. Nationale-Nederlanden PTE S.A. (do 19.07.2015 r. ING PTE S.A.)
5. Pekao Pioneer PTE S.A.
6. PKO BP BANKOWY PTE S.A.
7. Pocztylion-Arka PTE S.A.
8. PTE PZU SA

ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE:

1. AVIVA TUnŻ S.A.
2. AXA Życie TU S.A.
3. Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group
4. Generali Życie TU S.A.
5. Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. (do 19.07.2015 r. ING TUnŻ Polska S.A.)
6. Pramerica Życie TUiR S.A.
7. PZU Życie SA

Aktualną listę podmiotów prowadzących IKZE możesz znaleźć na stronie internetowej KNF.

Optymalizacja podatkowa

Jeśli chodzi o sposób optymalizacji podatkowej jest on identyczny jak w latach poprzednich. O szczegółach możesz przeczytać w artykule IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

Bezpieczeństwo środków zgromadzonych na IKZE

Rządzący pragną naszego dobra. W związku z tym szykują zmiany m.in. w III filarze. Obecnie proponowane jest przekazanie środków z II filaru na III filar po potrąceniu 25% prowizji za przelew.

Pamiętam dyskusje i wymowę reformy emerytalnej wprowadzanej przez rząd Jerzego Buzka. Mieliśmy gromadzić oszczędności na indywidualnych kontach, a środki zgromadzone przez lata kariery zawodowej miały być przeznaczone na nasze emerytury. Po czasie okazało się jednak, że nasze pieniądze są wspólne tzn. zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego “są – w sensie konstytucyjnym – środkami publicznymi, a nie prywatnymi oszczędnościami ubezpieczonych”.

W związku z tym obawiać się należy czy publiczne środki, które trafią z II filara w jakiś sposób nie “zarażą” swym publicznym charakterem całkiem prywatnych pieniędzy zgromadzonych do tej pory w III filarze. Na pewno trzeba będzie uważnie śledzić reformę i projekty ustaw. Może się okazać, że przy okazji dalszej grabieży 25% oszczędności (z połowy ocalałych środków pozostałych po “reformie” poprzedniego rządu) zajdą zmiany w istniejących ustawach dotyczących IKE, IKZE i PPE tworzących trzeci filar.


Zainteresował Cię ten artykuł?