CV po angielsku

Jak napisać CV w języku angielskim? Czym różni się dokument kierowany do pracodawcy z zagranicy od polskiego życiorysu? Jak wyglądają najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać?

Życiorys zawodowy wysyłany do zagranicznego pracodawcy różni się od tego przeznaczonego na rynek polski nie tylko językiem w jakim został napisany, ale także formą. Starając się o pracę za granicą należy dostosować się do wymogów i zwyczajów panujących na danym rynku pracy oraz branży. Nie należy bezpośrednio tłumaczyć polskiego CV na angielski, ani dokładnie kopiować istniejącej struktury polskiego dokumentu. Najlepiej jest poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z wymaganiami stawianymi na danym stanowisku.
Jeśli planujesz wyjazd za granicę, wówczas warto stworzyć CV w języku angielskim będąc jeszcze w Polsce. Pozwoli Ci to na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy. Na końcu artykułu znajdziesz przykładowe CV po angielsku, które po odpowiednich modyfikacjach możesz wykorzystać do własnych celów.

Co zamieścić w CV?

Staraj dostosować dokument do konkretnego ogłoszenia. Pisz o obowiązkach, które wykonywałeś na danym stanowisku pracy, a które mogą być przydatne w nowej pracy. Pamiętaj jednak aby nie umieszczać fałszywych informacji.

przykład CV po angielsku

Przykład CV po angielsku

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko zapisz z pominięciem polskich liter. Dzięki temu unikniesz problemów z wyświetlaniem polskich znaków oraz ułatwisz pracę osobom nie znającym języka polskiego. Pamiętaj, aby najpierw zapisać imię, a potem nazwisko (Jan Kowalski, a nie Kowalski Jan).
Nie tłumacz imienia. Jeśli nazywasz się Katarzyna Kowalska, to nie przedstawiaj się jako Catherine Kowalsky.

Numer telefonu

W zależności od branży i doświadczenia możesz używać polskiego lub zagranicznego numeru telefonu. Jeśli jesteś poszukiwanym specjalistą (np. pracujesz w branży IT), wówczas podanie polskiego numeru telefonu nie będzie problemem.

Jeśli jednak dopiero wchodzisz na rynek pracy lub szukasz pracy niewymagającej wysokich kwalifikacji, wówczas powinieneś rozważyć zakup karty SIM sieci zagranicznej, gdyż potencjalni pracodawcy raczej nie będą chcieli dzwonić do kandydata zza granicy, skoro we własnym kraju znajdą odpowiednią osobę. Czy będąc na miejscu polskiego pracodawcy szukającego sprzątaczki dzwoniłbyś do kandydata z Kazachstanu na jego kazachski numer?

Jeśli jesteś w Polsce i dopiero planujesz wyjazd za granicę, to na Allegro za kilkanaście złotych znajdziesz startery pre-paid brytyjskich sieci komórkowych, które po doładowaniu przez Internet za kilkanaście funtów powinny pozwolić Ci na odbieranie połączeń od potencjalnych pracodawców w cenie ok. 4 pensów za minutę.

Jeśli masz rodzinę lub znajomych za granicą, wówczas możesz poprosić ich o zakupienie karty SIM na miejscu i przesłanie jej do Polski. W Wielkiej Brytanii możesz zamówić za darmo na brytyjski adres kartę SIM np. O2, EE, Vodafone. Karty SIM wysyłane są listem zwykłym, a nie poleconym, a od momentu zamówienia na stronie do dostarczenia przesyłki upływa od kilku do kilkunastu dni.

E-mail

Podobnie jak w przypadku polskiego CV adres e-mail powinien wyglądać profesjonalnie. Nie musi to być płatny e-mail. Wystarczy, żeby był w formacie imie.nazwisko@domena.com np. osoba nazywająca się Jan Kowalski powinna używać adresu w formacie: jan.kowalski@gmail.com
Jeśli nie chcesz chwalić się faktem, że jeszcze jesteś w Polsce, wówczas używaj raczej międzynarodowych serwisów np. GMail, Yahoo, a nie polskich (wp.pl, onet.pl). W innym wypadku dzwoniący może nawiązując do nietypowego adresu e-mail zapytać się czy mieszkasz już w kraju docelowym, czy jeszcze w Polsce.

Adres do korespondencji

Podobnie jak z numerem telefonu – jeśli jesteś specjalistą, któremu firma opłaca przeprowadzkę, wówczas możesz podać dowolny adres. W przeciwnym razie, jeżeli sądzisz, że posiadanie adresu w kraju docelowym może mieć znaczenie dla pracodawcy, wówczas podaj adres pod którym będziesz mieszkał po przyjeździe, ewentualnie adres znajomych, którzy mogą odebrać kierowaną do Ciebie korespondencję lub nie podawaj w ogóle danych adresowych. Niektóre osoby jakie poznałem mieszkając za granicą podawały adres znajomych swoich znajomych, bo i tak nikt nie wysyłał żadnej korespondencji. Ewentualnie nadawca przed przesłaniem jakichkolwiek dokumentów potwierdzał czy adres z CV jest wciąż aktualny.

Obywatelstwo

Ze względu na politykę antydyskryminacyjną w CV nie powinno podawać się informacji nie związanych z kwalifikacjami zawodowymi takich jak wiek (data urodzenia), rasa, religia, niepełnosprawność, ani umieszczać zdjęcia (dyskryminacja ze względu na wygląd lub przynależność rasową). Oczywiście obywatelstwo może mieć wpływ na zatrudnienie, gdyż obywatele większości krajów Unii Europejskiej i Szwajcarii mogą pracować na terenie innych krajów UE bez konieczności występowania o pozwolenie o pracę. W takim wypadku możesz podać informację o prawie do pracy np. “EEA national”, “Entitlement to work in the UK”. W przypadku, gdy masz wizę pracowniczą w innych krajach możesz napisać “Legally eligible to work in the United States” lub “H-1B visa holder”.

Doświadczenie zawodowe

Umieść nazwy stanowisk pracy w odwróconej chronologii tj. zaczynając od obecnego (ostatniego) a kończąc na pierwszym. Przy każdym wpisie podaj krótką listę obowiązków. Staraj się pisać o doświadczeniu, które może być przydatne na nowym stanowisku. Możesz używać zarówno form bezosobowych (“Provided training and guidance to new employees”), jak i pisać w pierwszej osobie (“As an intern I was involved in …”).

W przypadku, gdy nie chcesz szczegółowo opisywać prac dorywczych, wówczas podaj zakres dat i opisz ogólnie zakres obowiązków np. „I did work at various temp agencies on short-term assignments as a warehouse assistant, office cleaner, car park attendant and kitchen porter”.

Czasem zdarza się, że doświadczenie z Polski jest ignorowane przez rekruterów, szczególnie w przypadku niskopłatnych stanowisk, ponieważ weryfikacja danych podanych w CV byłaby zbyt uciążliwa.

Jeśli starasz się o stanowisko nie wymagające szczególnych kwalifikacji i zależy Ci na zdobyciu jakiejkolwiek pracy to możesz podawać nazwy firm, w których pracowałeś bez umieszczania informacji o kraju gdzie przedsiębiorstwo miało siedzibę. Możliwe, że ktoś nie zauważy braków i postanowi Cię zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną pomimo brakujących informacji. Oczywiście jeśli firma, w której pracowałeś miała typowo polską nazwę, to pomiń polskie znaki lub użyj skrótów np. Zamiast “Firma Handlowo-Usługowa Jan Kowalski” napisz “FHU J.K.”. W razie pytań w trakcie rozmowy telefonicznej lub na miejscu wyjaśnisz, że to był skrót.

Wykształcenie

Pisząc o zdobytym wykształceniu staraj się odnieść do lokalnego systemu edukacji np. jeśli masz maturę, to napisz o “equivalent to GCE Advanced Level”. Jeśli dyplom magistra inżyniera pisz po prostu “MSc”, tak aby osoba przeglądająca Twoje CV wiedziała jakie masz wykształcenie i nie musiała szukać informacji dotyczących systemu edukacyjnego w Polsce.

Znajomość języków obcych

Jeśli starasz się o pracę na stanowisku, gdzie znajomość języków obcych może być przydatna, wówczas umieść wymagane informacje. Zwróć tylko uwagę, że dla Anglika to język polski, niemiecki, czy rosyjski jest językiem obcym, a nie język angielski. W związku z tym nie pisz o dobrej znajomości języka angielskiego w CV, bo to powinno być oczywiste. Napisz raczej o polskim (np. “Polish – native”) czy niemieckim (“German – full professional proficiency”).

Referencje

W krajach anglosaskich referencje są istotnym, często niezbędnym elementem procesu rekrutacji. W przypadku stanowisk nie wymagających kwalifikacji pracodawcy często proszą o referencje na piśmie z firm krajowych tzn. jeśli starasz się o pracę na Wyspach Brytyjskich, to możesz zostać poproszony o przedstawienie referencji od brytyjskiego pracodawcy na papierze firmowym (w Wielkiej Brytanii nie używa się pieczątek, ale papieru firmowego z nagłówkiem). Dokumenty z Polski mogą nie być akceptowane.

Jeśli ubiegasz się o lepiej płatne stanowisko, to prawdopodobnie zostaniesz poproszony o namiar na przełożonych z poprzedniej pracy, którzy mogą potwierdzić Twoje kwalifikacje i udzielić o Tobie dodatkowych informacji. Jeśli ubiegasz się o pracę w wyuczonym zawodzie tuż po studiach, wówczas możesz dać namiar do opiekuna praktyk z zakładu pracy, przełożonego z pracy związanej z kierunkiem studiów lub promotora pracy dyplomowej. Ja przedstawiłem kontakt (imię i nazwisko, służbowy e-mail i numer telefonu) do promotora z polskiej uczelni oraz przełożonego z pracy, gdzie pracowałem w trakcie studiów (zawód związany z wykształceniem) i nie było z tym problemów.

Pamiętaj jednak, że osoby, które mają zaświadczyć o Twoich kwalifikacjach powinny znać język angielski, co w niektórych firmach lub wydziałach uczelni wyższych nie jest takie oczywiste.

Czasem w CV niektórzy kandydaci umieszczają zwrot “References available on request”. Nie jest to konieczne, aczkolwiek powinieneś mieć świadomość, że możesz zostać poproszony o podanie namiarów do przełożonych z poprzednich firm.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli wysyłasz CV poza Polskę, to nie ma żadnego sensu zamieszczenie formułki ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli wysyłasz CV po angielsku do polskiej firmy, której dział rekrutacji wymaga umieszczenia formułki ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych możesz napisać:

“I hereby agree for processing my personal data, included in my job offer, for the purpose of recruitment as defined in the Act of August 29, 1997 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws No. 133, item 883).”

Aczkolwiek, pod względem prawnym postępowanie takie jest dyskusyjne, ponieważ art. 23. ust 1. pkt 2 i 3 “Ustawy o ochronie danych osobowych” i art. 22^1. § 1. Kodeksu pracy stanowią, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. W związku z tym przesyłając swoje CV uprawniasz pracodawcę lub zleceniodawcę do przetwarzania swoich danych osobowych do celów trwającego procesu zatrudnienia. Jeśli potencjalny pracodawca chciałaby zostawić Twoje dane osobowe do celów przyszłych procesów rekrutacji, to powinien Cię poinformować zgodnie z art. 24 ust. 1 “Ustawy o ochronie danych osobowych” o: adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, celu zbierania danych, prawie dostępu do treści i jej poprawiania oraz o podstawie prawnej dotyczącej obowiązku podania danych.

Miej jednak na uwadze, że większość rekruterów i tak nie widziało treści Ustawy o ochronie danych osobowych na oczy, ani tym bardziej Kodeksu Pracy, czy art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. Dlatego po prostu wpisz powyżej wspomnianą formułkę w języku angielskim.

Podsumowanie

Pisząc życiorys zawodowy po angielsku dostosuj formę dokumentu do zasad obowiązujących na lokalnym rynku pracy. Wysyłając CV do pracodawcy za granicą, podobnie jak w przypadku firmy z Polski, unikaj literówek, błędów gramatycznych i interpunkcyjnych. Pamiętaj, aby włączyć moduł sprawdzania pisowni w edytorze tekstu.
Pisz na temat. W CV odnieś się do kwalifikacji i doświadczeń istotnych z punktu widzenia przyszłego pracodawcy. Dzięki temu wyróżnisz się spośród innych kandydatów, a ewentualne wpadki wynikające z różnic kulturowych zejdą na dalszy plan.


Pobierz wzór CV po angielskuZainteresował Cię ten artykuł?

Jeśli masz jakieś uwagi, to zapraszam do komentowania. Możesz również udostępnić niniejszy artykuł swoim znajomym na Facebooku lub Twitterze.